Giỏ hàng

Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Trà ô long trắng thượng hạng loại 2 - 100g
1 x 125.000
125.000
125.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 125.000
Tổng 125.000

Phiếu ưu đãi